Info Homerus data server

De Homerus data server verzamelt de klimaat gegevens en de energie gegevens van sensoren geplaatst in de Homerusstraat in Apeldoorn. De meetgegevens van de sensoren zijn zichtbaar op het Homerus dashboard.
De gegevens zijn op uurbasis, dagbasis en maandbasis in te zien.

Klimaat metingen

Er zijn klimaat sensoren geplaats in 6 lantaarnpalen in de Homerusstraat. Deze sensoren meten de temperatuur, vochtigheid en fijnstof PM2.5 en PM10.
PM 2.5 is fijnstof kleiner dan 2.5 μm
PM 10 is fijnstof kleiner dan 10 μm

Energie metingen

Het dashboard laat het gemiddelde energie verbuik zien van momenteel 26 woningen in de Homerusstraat. Dit betreft het electriciteitsverbruik, electriciteit teruglevering en het gasverbuik. Dit is mogelijk gemaakt d.m.v. een P1 kastje gekoppeld aan de slimmemeter in de meterkast.
Het eigen verbruik t.o.v. het gemiddelde verbruik is ook op het dashboard te zien (alleen i.g.v. een gekoppeld P1 kastje).

LoraWAN netwerk

De gebruikte sensoren zijn gekoppeld met het LoRaWAN netwerk, een 'low power' WAN welke geschikt is om meetgevens over te sturen naar de Homerus server. De radio energie die hiervoor nodig is slechts 10% van een WIFI verbinding.

Dit project is tot stand gekomen door de bewoners van de Homerusstraat in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, het Kadaster en de stichting IoT Apeldoorn. De server, netwerk, sensoren en dashboard wordt onderhouden en verbeterd door de stichting IoT Apeldoorn.

Naar het dashboard